GẠCH BLOCK KHÔNG NUNG

BIM CONSTRUCTION INVESTMENT JSC
Address: 123 Lã Xuân Oai-Phường Tăng Nhơn Phú A-Quận 9-TP Hồ Chí Minh.
Tel: 0862 787 969 Mobi: 0909 465 888
Email: [email protected]